English version Po polsku
A Thiarna mhaith ró-ard na n-uile chumhacht!,
Leatsa gach moladh is glóir, gach onóir is gach beannú,
Duit féin amháin, a Ró-ard, is cóir á dtabhairt,
Is ní fiú duine ar bith tú a lua.

Moladh leat, a Thiarna liom, le lánlíon do dhúl,
Go háirithe a Shoilse, an Bráthair Grian,
Óir is é an lá é, agus is tríd a shoilsíonn tú sinn,
Agus é sciamhach is lonrach le niamhracht mhór,
Go mbeireann sé chugainn, a Ró-ard, do shamhailse.

Moladh leat, a Thiarna liom, ón tSiúr Ré is na réaltaí,
Thuas sa spéir a chum tú iad go gléineach, iad ina seoda, iad spéiriúil.

Moladh leat, a Thiarna liom, ón mBráthair Gaoth,
Is ón aer, is ó scamallacht is ó shoineann is ó gach síon,
Ós tríothusan dod chréatúir a thugann tú scamhard.

Moladh leat, a Thiarna liom, ón tSiúr Uisce
Atá fíorfhóinteach is uiríseal, is atá ina seoid agus geanmnaí.

Ó Chaintic an Bhráthar Grian
San Proinsias

Ceisteanna Coitianta

Ní fhéadfaimid freagra a thabhairt ar gach uile cheist a chuireann daoine orainn faoinár saol, ach tá iarracht déanta againn anseo na cinn is coitianta a fhreagairt


Nach bhfuil tú ag cur do shaol amú?

Ní thuigeann go leor daoine an fáth a mbíonn mná óga ag cur a saol 'amú' i mainistir nuair a d'fhéadfaidís a bheith ag déanamh rud éigin níos tairbhí ar nós obair dheonach ar mhaithe le cúis éigin, nó ag tógáil clainne. Ach táimid lánchinnte de gur féidir linn níos mó maitheasa a dhéanamh lenár n-úrnaí ná mar a dhéanfaimís bealach ar bith eile, fiú má tá an chuma air go bhféadfadh na tabhartais nó na buanna a thug Dia dúinn a bheith níos feiliúnaí do shlite beatha eile

Cad a chiallaíonn 'foriamh'?

Ghlac San Clár agus a siúracha go toilteanach leis an tslí bheatha foriata seo. Is éard is brí leis seo go praiticiúil ná gur fíor-annamh a fhágaimid an mhainistir. Is féidir lenár muintir agus le cairde cuairt a thabhairt orainn agus bímid ag scríobh litreacha chuig a chéile. Is í an bhrí níos doimhne atá le foriamh ná atmaisféar paidreoireachta agus ciúnais a chothú, áit a mbímís ag dréim le bheith aireach do Láithreacht Dé agus in araicis dá ghrá. Ar an gcaoi seo, ceanglaímid le chéile aonaracht agus cuideachta i spiorad fáilteach theaghlach na bProinsiasach. Is siombail an foriamh den chuid naofa sin i gcroí gach duine, áit nach féidir ach Dia féin maireachtáil ann.

Cad a dhéanann sibh ar feadh an lae?

Croílár ár lae an tAifreann agus Adhradh na Naomhshacraiminte, arb iad croí ár ngairm chrábhaidh freisin. Déanann an comhthionól an Tráth Diaga le chéile seacht n-uaire in aghaidh an lae. Éirímid arís ag meán oíche chun guí le chéile agus am a chaitheamh i mbun Adhartha. Is í an ghuí seo an 'obair' is tabhachtaí inár saoil, agus déanaimid ár lá a reáchtáil timpeall uirthi.

Tá léamh an Bhíobla den riachtanas chun caidreamh níos doimhne a bheith agat leis an Tiarna, agus deir San Clár féin linn gurb é an tslí maireachtála atá againn "foraitheanta an tSoiscéil Naofa a chomhlíonadh go deo". Tá deabhóid don Mhaighdean Mhuire ina cuid de shaol na gCláiríní Bochta, agus bhí ariamh, agus cuirimid an deabhóid sin in iúl gach lá nuair a deirimid an Páidrín, bíodh sé sa ngáirdín nó sa Séipéal.

Is féidir linn éisteacht leis an nuacht laethúil ar an raidió, rud a choinníonn ar an eolas muid maidir le cursaí reatha, agus is féidir linn ansin a bheith ag urnaí dóibh siúd a dteastaíonn paidreacha uathu. Bíonn cainteanna agus seisiúin staidéir againn go rialta ar ábhair a bhaineann lenár slí bheatha. An tuiscint a bhí ag San Clár ar an obair ná gur tabhartas ó Dhia í, agus dúirt sí gur grásta a bhí inti. Tá gach siúr páirteach san obair agus i gcothabháil na mainistreach agus an ghairdín, ach ní ar thorthaí na hoibre atá siad dírithe, ná ar thábhacht na hoibre féin, ach ar an ngrá lena ndéantar í. Bíonn deiseanna againn taithneamh a bhaint as ár gcaithimh aimsire agus tagaimid le chéile gach tráthnóna chun ár scíth a ligean agus sult a bhaint as comhluadar a chéile i spioraid teaghlaigh. Is é an dearcadh a bhí ag San Clár ná go raibh saol an chomhthionóil thar a bheith tábhachtach ó thaobh atmaisféar grá a chothú. Táimid den bharúil gurb é ceann de na beannachtaí is mó dá bhfuil againn.

Cén chaoi bhfuil sibh in ann sibh féin a chothú?

Is é pacáil agus dáileadh abhlann an príomhbhealach atá againn chun muid féin a chothú, chomh maith le bheith ag brath ar fhlaithiúlacht na ndaoine. Measaimid i gcónaí gur as Oirchill Dé a dtagann an fhlaithiúlacht agus an maitheas sin.

Cén fáth ar roghnaigh tú an tslí bheatha radacach seo?

Ní hé an bóthar céanna a bhí ag gach siúr, agus í ag déanamh a bealach chuig ár gComhthionól, agus tá údair éagsúla againn uile. Tá A ghrá bronnta ag Dia orainn uile, agus is mian linn caidreamh níos doimhne a bheith againn leis. Dá bhrí sin tiomnaímid muid féin d'Íosa i ngrá aontumha agus guímid go mbainfidh gach duine agus gach cás a bhfuilmid ag cuimhneamh orthu blaiseadh dá ghrá a chneasaíonn.
“Agus go lasa an grá sin inár gcroíthe lasair i gcroíthe daoine eile”
(ón iomann do Tierce)

Nach bhfuil tú ag éalú ó chora crua an tsaoil?

Níl droim láimhe tugtha againn don domhan ná ar a thrioblóidí, cé go gceapfaí go bhfuil an chuma sin ar an scéal. Creidimid go bhfuil ár bpaidreacha in ann an fhulaingt is géire a mhaolú, agus grásta Dé a tharraingt anuas.

Is fíor nach mbímid páirteach sa ghnáthshaol, ach ní ag ealú ón bhfulaingt ná ó chruatan an tsaoil atáimid. Níl ann ach go bhfuil áit aimsithe againne chun dul i ngleic leo. Scríobhann go leor chuig an mainistir chun a gcuid fadhbanna a insint dúinn agus chun ár bpaidreacha a iarraidh. De réir mar a thugaimid aghaidh ar ár ndeacrachtaí féin faoi loinnir ghrá Dé, airímid go bhfuilmid ag fulaingt in éineacht leo, agus creidimid go bhfuil Dia in ann na cúinsí is éadóchasaí a leigheas.

Is iontach an rud é teacht ar an saoirse dhomhain taobh istigh ionat a eascraíonn as aghaidh a thabhairt orainn féin mar atáimid, agus glacadh linn féin go hiomlán i mbaclainn comhthionóil ghrámhair. Tá sé sin in ann a bheith deacair ach bíonn fuascailt le fáil as agus muid ag iarraidh a bheith ag teacht ar shíocháin agus ar áthas inár gcroíthe nach dtagann as maoin shaolta, as a bheith i gcumhacht, as meas a bheith orainn nó as na faisin is nuaí a leanúint. Feicimid an chumhacht atá ag grá Dé, ar grá síoraí agus gan choinníoll é, chun ár saoil a athrú ó bhun nuair a aithnímid agus nuair ghlacaimid leis an áilleacht agus leis an ildánacht atá ionainn féin agus i ndaoine eile, chomh maith leis an laigeacht agus an ainriocht.

Céard a mholfá don té a mbeadh suim aici a bheith ina gCláirín Bocht libhse?
Scríobh chuig an Banab, Na Cláiríní Bochta, Oileán Ealtanach, Gaillimh, Éire nó, má tá tú i nGaillimh, buail isteach chugainn. Ach thar aon rud eile, bí ag guí. Tar éis don duine agus don chomhthionól éargna a dhéanamh air trí phaidreoireacht, d'fhéadfadh deis a bheith ann don duine coicís a chaitheamh in éineacht leis an gcomhthionól má tá comharthaí cinnte ann go bhféadfadh glaoch rinnfheitheamach a bheith ann.


© clairi ni bochta Gaillimh | Eolas Cóipchirt